Kategorie

Nowości

test
brutto: 10 000,00 zł
(netto: 8 130,08 zł)

Regulamin

 
Regulamin sklepu internetowego
 
§ I. Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy www.sklep.softrix.pl prowadzony przez firmę SOFTRIX z siedzibą przy ulicy Traugutta 61 w Radomiu, zarejestrowaną w wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w Radomiu pod numerem 058581, Działalność ta jest skierowana do użytkowników indywidualnych i odbywa się w zgodnie z obowiązującym prawem REGON: 140340948 NIP: 948-197-22-81
 2. Zawartość sklepu internetowego www.sklep.softrix.pl stanowi ofertę w myśl kodeksu cywilnego. Klient wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna określonego towaru. 
 3. Oferta handlowa dotyczy produktów mających status 'w magazynie'.
 4.  Sklep korzysta na mocy stosownej umowy z bazy produktów dystrybutora, produkty opisane statusem ?w magazynie? odnoszą się do zasobów dystrybutora.
 5. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień tego Regulaminu.

 

§ II. Składanie zamówień
 
 1. Ceny towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego www.sklep.softrix.pl  wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki. Koszty te wliczone są natomiast w kwotę pobrania. 
 2. Serwis www.sklep.softrix.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
 3.  Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronach serwisu i przesłanie go do www.sklep.softrix.pl  Poprawnie złożone zamówienie definiuje następujące kwestie: dane kontaktowe i adresowe zamawiającego, odbiorcy i płatnika,  co najmniej jedną pozycję określonego produktu wraz z ceną, koszty transportu, sposób płatności. 
 4. Serwis www.sklep.softrix.pl w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do jego rzetelności.


§ III. Potwierdzenie i weryfikacja zamówień
 
 1. Poprawnie złożone zamówienie potwierdzane jest za pomocą automatycznej wiadomości wysyłanej na adres e-mail Klienta.
 2. W przeciągu 24 godzin od momentu potwierdzenia złożenia zamówienia przeprowadzana jest jego weryfikacja, w ramach której ustalane są indywidualne szczegóły dostarczenia przesyłki. Weryfikacja odbywa się telefonicznie lub poprzez pocztę e-mail.
 3. Jeżeli weryfikacja nie nastąpi w deklarowanym czasie, może to oznaczać, że umieszczone przy składaniu zamówienia dane były błędne. W takiej sytuacji obowiązek skontaktowania się z serwisem www.sklep.softrix.pl leży po stronie klienta. Brak takiego kontaktu w przeciągu 5 dni od dnia złożenia zamówienia skutkuje anulowaniem zamówienia.
§IV. Dostarczanie zamówionych produktów 

 1. Przy każdym towarze podany jest jego status dostępności. Serwis www.sklep.softrix.pl zobowiązuje się do dostarczenia Klientowi towarów posiadających status "W magazynie" w terminie 48 godzin od momentu weryfikacji zamówienia. Czas ten obowiązuje dla dni roboczych. W przypadku wyboru płatności przelewem czas ten może się wydłużyć, gdyż realizacja zamówienia rozpocznie się dopiero w chwili zaksięgowania pieniędzy na naszym koncie. 
 2. Dla towarów o innym statusie dostępności niż "W magazynie" czas dostawy ustalany jest indywidualnie z Klientem. 
 3. Chcąc zapewnić swoim Klientom szybką i bezpieczną dostawę zamówionych towarów, serwis www.sklep.softrix.pl zleca ich doręczanie firmie DPD POLSKA. Opłata za dostarczenie (koszt przesyłki) wynosi 30 niezależnie od formy płatności (przelew, pobranie itp.) Serwis www.sklep.softrix.pl  może w ramach promocji zawiesić pobieranie opłaty za doręczenie, umieszczając stosowną informację na swoich stronach  

 

© 2010 SOFTRIX All rights reserved